Νόμος 4053/12 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες βάσει ισχύουσας γενικής ή ειδικής άδειας, εξακολουθούν να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

 

2. Η Ελληνικά Ταχυδρομεία ανώνυμη εταιρεία παραμένει φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έως τις 31-12-2028. Οι όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας καθορίζονται με τη σύμβαση ανάθεσης που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Ελληνικά Ταχυδρομεία ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.