Νόμος 4123/13 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 2 ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας που εκδόθηκε με την υπ' αριθμόν Δ1/Β/12565/2007 (ΦΕΚ 1015/Β/2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

Για τη χρονική περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι την 31-03-2014, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στους υπόχρεους τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του νόμου 3054/2002 όπως ισχύουν, για την μη τήρηση της υποχρέωσης του άρθρου 19 στα προϊόντα των κατηγοριών IV, V και VI της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 όπως ισχύει, εφόσον αποδεδειγμένα η υποχρέωση αυτή δεν μπορεί να τηρηθεί εξαιτίας έλλειψης των κατάλληλα πιστοποιημένων αποθηκευτικών χώρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014). Για παράταση βλέπε παράγραφο 6 του άρθρου 33 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.