Νόμος 4123/13 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Απαλλαγή από χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 36 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας το σύνολο των καταναλώσεων ημέρας των δικαιούχων των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).}

 

2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.