Νόμος 4123/13 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποίηση του νόμου 3423/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται έγκριση για την άσκηση της δραστηριότητας της Διάθεσης Βιοκαυσίμων στους δικαιούχους της απόφασης που εκδίδεται κατά την παράγραφο 7)α του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002 για την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2013, με την ίδια αυτή απόφαση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.