Νόμος 4144/13 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Συμμετοχή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) 5 εκπροσώπους των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται ως εξής: 2 από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 1 από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, 1 από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και 1 από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. 1 από τους εκπροσώπους των εργοδοτών υποδεικνύεται από κοινού ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.