Νόμος 4144/13 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και του κατά περίπτωση καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας ρυθμίζονται θέματα των υπηρεσιών που παραμένουν στον Οίκο Ναύτου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται θέματα των υπηρεσιών που παραμένουν στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων και Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μέχρι την έκδοση των οργανισμών του Οίκου Ναύτου, Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων και Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και για τη λειτουργία των οργανικών τους μονάδων εκδίδεται μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων τους κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, με την οποία καθορίζεται η οργανωτική τους διάρθρωση, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την λειτουργία και τη στελέχωσή τους με προσωπικό. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.