Νόμος 4144/13 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι μετοχές του Ταμείου δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας πρότασης αλλά λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 3461/2006.}

 

2. Στην περίπτωση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2012, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α/2008), η διανομή περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών. Οι μετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από επαναγορά. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την κατάθεσή της στην Βουλή των Ελλήνων.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, μέχρι 31-12-2013 και χωρίς αμοιβή η παράλληλη άσκηση από το Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.