Νόμος 4144/13 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του νόμου [Ν] 1733/1987 (ΦΕΚ 171/Α/1987), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1988 (ΦΕΚ 33/Α/1988), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1991 (ΦΕΚ 6/Α/1991), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 45/1991 (ΦΕΚ 24/Α/1991), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 415/1995 (ΦΕΚ 24/Α/1995), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 259/1997 (ΦΕΚ 185/Α/1997), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 46/2012 (ΦΕΚ 95/Α/2012) ως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α/2001) σχετικά με την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών.

 

2. Η κατάθεση με ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις των εφευρέσεων του νόμου [Ν] 4325/1963 (ΦΕΚ 156/Α/1963).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου 1.

 

4. Η εποπτεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα ρύθμιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 123 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.