Νόμος 4199/13 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Υποχρεώσεις μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών έχουν υποχρέωση να τηρούν αμεροληψία και αντικειμενικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά και τρία χρόνια μετά την αποχώρησή τους με οποιονδήποτε τρόπο, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών έχουν υποχρέωση εχεμύθειας.

 

3. Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, τα οποία κατά τη διάρκεια της θητείας τους απέκτησαν από κληρονομία εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις οδικές μεταφορές επιβατών, έχουν υποχρέωση να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και διοίκησης παρόμοιων επιχειρήσεων.

 

Στην ίδια υποχρέωση υπάγονται οι σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού.

 

4. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών υποβάλλουν κατ' έτος δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως προβλέπεται από το νόμο 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.