Νόμος 4199/13 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Πιστοποίηση φορέων υπευθύνων για τη συντήρηση εμπορευματικών φορταμαξών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο υπεύθυνος φορέας για τη συντήρηση εμπορευματικών φορταμαξών (ΥΦΣ), που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14Α του προεδρικού διατάγματος 160/2007, συνυποβάλλει παράβολο ως ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της εξέτασης του φακέλου του και των σχετικών ελέγχων, ύψους:

 

α) 8.000 για την αρχική χορήγηση του πιστοποιητικού σε περίπτωση που επιτελεί όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10-05-2011,

 

β) 5.000 € για την αρχική χορήγηση του πιστοποιητικού, σε περίπτωση που έχει εκχωρήσει μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10-05-2011,

 

γ) 4.000 € σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10-05-2011,

 

δ) 2.500 € σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού που δεν περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10-05-2011,

 

ε) 2.000 € σε περίπτωση ουσιώδους επικαιροποίησης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού μετά από αίτηση του κατόχου του ή απαίτηση της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών.

 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων της παραγράφου 1 για την προσαρμογή στο πραγματικό κόστος πιστοποίησης ή να δημιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες ύψους παραβόλων, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της σιδηροδρομικής αγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.