Νόμος 4199/13 - Άρθρο 88

Άρθρο 88: Πιστοποίηση φορέων λειτουργιών συντήρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φορέας που επιτελεί μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10-05-2011 και υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών του προεδρικού διατάγματος 160/2007, συνυποβάλλει παράβολο ως ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της εξέτασης του φακέλου του και των σχετικών ελέγχων, ύψους:

 

α) 6.000 € για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, σε περίπτωση που επιτελεί όλες τις λειτουργίες (β) έως και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10-05-2011,

 

β) 2.000 € για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, για καθεμία από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10-05-2011,

 

γ) 3.000 € σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης που περιλαμβάνει και τις τρεις λειτουργίες (β) έως και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10-05-2011,

 

δ) 1.000 € σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, για καθεμία από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10-05-2011,

 

ε) 800 € σε περίπτωση ουσιώδους επικαιροποίησης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού μετά από αίτηση του κατόχου του πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης ή απαίτηση της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρόμων.

 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων της παραγράφου 1 για την προσαρμογή στο πραγματικό κόστος πιστοποίησης ή να δημιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες ύψους παραβόλων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της σιδηροδρομικής αγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.