Νόμος 4199/13 - Άρθρο 94

Άρθρο 94: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 41/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Διαχειριστή Υποδομής παρέχονται κίνητρα για τη μείωση του κόστους χρήσης της υποδομής και του επιπέδου τελών υποδομής είτε με συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ αφενός του Διαχειριστή Υποδομής και αφετέρου των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών είτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με τη συμφωνία ή την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται μεταξύ άλλων:}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κρατική χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των δαπανών και προκαταβάλλεται ανά μήνα στο Διαχειριστή Υποδομής. Για τον προσδιορισμό της λαμβάνεται υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή Υποδομής που υποβάλλεται στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά το νόμο 3429/2005.}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.