Νόμος 4203/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Έργα υποδομής σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 21 του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και όσον αφορά στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998, όπως ισχύει, εξαιρούνται:

 

α) φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3851/2010 (04-06-2010) και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (21-09-2011),

 

β) σταθμοί λοιπών τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και

 

γ) έργα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.