Νόμος 4203/13

Ν4203/2013: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4203/2013: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, (ΦΕΚ 235/Α/2013), 01-11-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

Άρθρο 1: Άδειες εγκατάστασης

Άρθρο 2: Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ)

Άρθρο 3: Μεταφορά θέσης εγκατάστασης

Άρθρο 4: Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών

Άρθρο 5: Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 6: Προσθήκη διατάξεων στο νόμο 3468/2006

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων τιμών αποζημίωσης ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 8: Έργα υποδομής σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Άρθρο 9: Όροι δόμησης για αιολικές εγκαταστάσεις

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 10: Σύνθεση και συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών

Άρθρο 11: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 1428/1984

Άρθρο 12: Ρύθμιση μεταλλευτικών και λατομικών θεμάτων

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων Ναξίας Σμύριδας

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Άδειες για έργα κατασκευής και συντήρησης υποδομών φυσικού αερίου

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4001/2011

Άρθρο 18: Θέματα Προσωπικού

Άρθρο 19: Τροποποίηση των νόμων 3054/2002 και 4123/2013

 

Κεφάλαιο Γ: Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 20: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-11-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.