Νόμος 4203/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Όροι δόμησης για αιολικές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), προστίθεται νέο εδάφιο δ', ως ακολούθως:

 

{δ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), άρθρο 10 παράγραφος 2, και χωρίς τη διαδικασία του εδαφίου β' επιτρέπεται:

 

α)α) η καθ' ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ανεξαρτήτως του ύψους, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών για τους οποίους εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και

 

β)β) η καθ' ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, συνολικού ύψους έως 29 m, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών οι οποίοι απαλλάσσονται της έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987), προστίθεται νέο εδάφιο γ', ως ακολούθως:

 

{γ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), άρθρο 10 παράγραφος 2, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 2, και χωρίς τη διαδικασία του εδαφίου β', επιτρέπεται:

 

α)α) η καθ' ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ανεξαρτήτως του ύψους, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών για τους οποίους εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και

 

β)β) η καθ' ύψος υπέρβαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, συνολικού ύψους έως 29 m, στις περιπτώσεις αιολικών σταθμών οι οποίοι απαλλάσσονται της έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.