Νόμος 4238/14 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ειδικές ρυθμίσεις εφαρμογής του νόμου 4178/2013 για το Δήμο Κεφαλλονιάς και το Δήμο Ιθάκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Κεφαλλονιάς και στο Δήμο Ιθάκης:

 

Α. Παρατείνονται όλες οι σχετικές προθεσμίες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α' του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και λήγουν το Φεβρουάριο του 2014 για δύο μήνες.

 

Β. Παρατείνεται η προθεσμία μεταφοράς δηλώσεων κατά τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο στις διατάξεις του νόμου 4178/2013 για δύο μήνες.

 

Γ. Συμψηφίζονται τα ποσά που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 4178/2013 για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για τη στατική επάρκεια των κατασκευών αυτών με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.