Νόμος 4277/14 - Άρθρο 63

Άρθρο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4223/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 4255/2014 και ισχύει, η φράση Εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από τη φράση Από την επομένη εργάσιμη ημέρα της υποβολής της αιτήσεως και έως την 31-12-2014. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 92 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.