Νόμος 4277/14 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Μετά το στοιχείο 1.15 της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) προστίθεται στοιχείο 1.15)α, ως εξής:

 

{1.15)α. Δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες της περιοχής, καθώς και εγκαταστάσεις μεταποίησης προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) ή / και προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ).}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 4269/2014 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Δραστηριότητες των στοιχείων 1.15 και 1.15)α που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υφίστανται και λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι την έγκριση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων ή των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 8, αντίστοιχα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.