Νόμος 4302/14 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Καθεστώς άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής είτε για την εξυπηρέτηση των εμπορικών ή βιοτεχνικών - βιομηχανικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης είτε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους είτε και για τους δύο αυτούς σκοπούς, είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε προηγούμενη διοικητική άδεια ή άλλο περιορισμό.

 

2. Από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:

 

α) οι μεταφορικές επιχειρήσεις του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010),

 

β) οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), όπως ισχύουν,

 

γ) οι αεροπορικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008,

 

δ) οι επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.