Νόμος 4302/14

Ν4302/2014: Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4302/2014: Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 225/Α/2014), 08-10-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Καθεστώς άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής

Άρθρο 4: Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων

Άρθρο 5: Πράσινη Εφοδιαστική

Άρθρο 6: Δράσεις προώθησης της Εφοδιαστικής

Άρθρο 7: Σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

 

Κεφάλαιο Β: Κέντρα αποθήκευσης και διανομής

 

Άρθρο 8: Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 9: Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 10: Κυκλοφοριακές συνδέσεις

Άρθρο 11: Λοιπές εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 12: Εφαρμογή διατάξεων του νόμου 3982/2011

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο: Επιχειρηματικά / Εμπορευματικά πάρκα εφοδιαστικής εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 14: Επιχειρηματικό / Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας

Άρθρο 15: Ανάπτυξη Επιχειρηματικών / Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας στην περιοχή του Θριάσιου και στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου

Άρθρο 16: Τυποποίηση για δραστηριότητες Εφοδιαστικής και λοιπά θέματα

Άρθρο 17: Λοιπές καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Υπηρεσιακή τοποθέτηση Επαγγελματιών Οπλιτών

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-10-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.