Νόμος 4361/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Δήλωση τόπου προτίμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους για τοποθέτηση και μετάθεση. Ο τύπος της δήλωσης τόπου προτίμησης καθορίζεται με διαταγή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

2. Η δήλωση τόπου προτίμησης υποβάλλεται από τους στρατεύσιμους ηλεκτρονικά, πριν από την κατάταξη, μέσω των επίσημων ιστοτόπων των Γενικών Επιτελείων. Η δήλωση οριστικοποιείται και υπογράφεται από τους οπλίτες κατά την κατάταξή τους. Είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης και κατά τη διάρκεια της κατάταξης, από τους οπλίτες που δεν την υπέβαλαν αρχικά, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για την υλοποίηση των μεταθέσεών τους.

 

3. Μεταβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης επιτρέπεται, μετά την τοποθέτηση των οπλιτών σε μονάδες, εφόσον προκύψουν επιγενόμενοι της κατάταξής τους λόγοι, οι οποίοι τη δικαιολογούν.

 

4. Όσοι επικαλούνται λόγους υπαγωγής στις διατάξεις των παραγράφων 2)β και 12 του άρθρου 3, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Φ.411/115/287956/ Σ.3473/2016 (ΦΕΚ 2125/Β/2016) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση των μεταθέσεών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.