Νόμος 4361/16 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αναστολή κριτηρίων - εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου καθορίζεται για ποιες κατηγορίες οπλιτών ανά Όπλο - Σώμα, ειδικότητα, Μονάδα δε λαμβάνονται υπόψη μέρος ή το σύνολο των καθοριζομένων κριτηρίων του άρθρου 3.

 

2. Εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης:

 

(α)α). Οι Οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη.

 

(β)β). Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη.

 

(γ)γ). Οι Οπλίτες με τουλάχιστον 1 τέκνο που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές, που προβλέπονται στο νόμο 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

(δ)δ). Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μίας από τις παροχές, που προβλέπονται στο νόμο 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) και διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

 

(ε)ε). Οι Οπλίτες με 1 τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ.

 

Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

3. Ομοίως εξαιρούνται, εφόσον το επιθυμούν, οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013). Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό οπλιτών έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων κατά Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), θεωρείται ο αριθμός των οπλιτών, για τους οποίους εκδίδεται σχετική διαταγή τοποθέτησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

5. Για την εφαρμογή του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, τα Γενικά Επιτελεία εκδίδουν διαταγές για τον τρόπο αξιοποίησης του προσωπικού αυτού. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μετά από σχετικούς απολογισμούς, ενημερώσεις και αιτιολογημένες εκθέσεις από τα Γενικά Επιτελεία, ενημερώνει κάθε 6 μήνες την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.