Νόμος 4369/16 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του νόμου 4009/2011, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του νόμου 4115/2013, (ΦΕΚ 24/Α/2013) και του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) και όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσης τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.