Νόμος 4409/16 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα εννέα (9) Παραρτήματα (1 έως και 9) που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Νόμου.

 

Παραρτήματα

 

Παράρτημα 1: Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει του άρθρου 11

Παράρτημα 2: Εκθέσεις εργασιών γεώτρησης που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 15

Παράρτημα 3: Διατάξεις για το διορισμό και τη λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει των άρθρων 8 και 9

Παράρτημα 4: Μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων δυνάμει του άρθρου 19

Παράρτημα 5: Επιλογή του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης και του σχεδιασμού των μηχανισμών ανεξάρτητης επαλήθευσης δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 17

Παράρτημα 6: Πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών και ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων και Αρμόδιων Αρχών δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 19

Παράρτημα 7: Πληροφορίες που περιέχονται στα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δυνάμει του άρθρου 29

Παράρτημα 8: Στοιχεία που παρέχονται κατά την προετοιμασία εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δυνάμει του άρθρου 29

Παράρτημα 9: Διάχυση πληροφοριών και διαφάνεια

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.