Νόμος 4409/16 - Άρθρο 67

Άρθρο 67


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο τρίτο του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016), μεταξύ των φράσεων , καθώς και τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς και του Ινστιτούτου Γεωλογικών Ερευνών, παρεμβάλλεται η φράση και το τεχνικό προσωπικό υποστήριξης εργασιών πεδίου, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.