Νόμος 4414/16 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργείται η υποπαράγραφος ΙΓ6 της παραγράφου ΙΓ του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014)

 

2. Καταργούνται, η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου α)1 και η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου α)1' της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

3. Καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

4. Καταργείται η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) .

 

5. Καταργείται από έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου το άρθρο 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015.

 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.