Νόμος 4414/16 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιείται το από 20-09-1995 προεδρικό διάταγμα Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης τμημάτων των δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα, νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1049/Δ/1995), ως εξής:

 

α. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής ενότητας Ελαιώνα, όπως αυτό είχε εγκριθεί με το από 11-02-1991 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 74/Δ/1991) και είχε αναθεωρηθεί με το παραπάνω από 20-09-1995 προεδρικό διάταγμα, με το διαχωρισμό του οικοδομικού τετραγώνου 25 με οδό πλάτους 5.5 m και την εξ' αυτού δημιουργία δύο αυτοτελών οικοδομικών τετραγώνων με την ονομασία ΟΤ 25 και ΟΤ 25A, όπως αυτά αποτυπώνονται πλέον στο με στοιχεία Τ-1 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδεύει την παρούσα ρύθμιση και αντίτυπό του δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο.

 

β. Στον κοινόχρηστο χώρο του νέου οικοδομικού τετραγώνου 25A διαμορφώνονται παιδική χαρά, χώρος πρασίνου, καθώς και οι αναγκαίες κοινόχρηστες υπαίθριες θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Τεμένους, όπως αυτά απεικονίζονται στο με στοιχεία Τ-2 διάγραμμα διαμόρφωσης σε κλίμακα 1:1.000, το οποίο θεωρήθηκε ως άνω από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, συνοδεύει την παρούσα και αντίτυπό του δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο.

 

n.4414.16.2

 

 

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3512/2006 (ΦΕΚ 264/Α/2006), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ii της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015), αντικαθίσταται η φράση οικοδομικό τετράγωνο 25 από τη φράση οικοδομικό τετράγωνο 25A και διαγράφεται η φράση μέσω της κατάλληλης προς τούτο μετασκευής υφισταμένων κτηρίων.

 

Στο τέλος της αυτής παραγράφου, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα υφιστάμενα κτίρια στην έκταση του οικοδομικού τετραγώνου 25A κατεδαφίζονται υποχρεωτικά με ευθύνη και επίβλεψη της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η από 25-11-2011 εγκριθείσα μελέτη (ΕΥΔΕΚ οίκοθεν 819) της παραγράφου 2 επέχει θέση έγκρισης και άδειας δόμησης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής επέχουν θέση αναθεώρησής της. Η εκπόνηση και υλοποίηση των μελετών αυτών γίνεται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται με το από 20-09-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1049/Δ/1995) και κατά παρέκκλιση από τις λοιπές κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας γίνεται μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο διαπιστώνεται η πιστή εφαρμογή των μελετών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.