Νόμος 4455/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) καταργούνται.

 

2. Οι υπουργικές αποφάσεις 9944/734/2014 (ΦΕΚ 1104/Β/2014), 460/15662/2013 (ΦΕΚ 1225/Β/2013), 15107/437/2013 (ΦΕΚ 1230/Β/2013), 9296/300/2013 (ΦΕΚ 749/Β/2013) καταργούνται και αντικαθίστανται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.