Νόμος 4456/17 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Γνωστοποίηση υπεύθυνων για την οικονομική διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003 και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης καταχώρισης της Αρχής κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων οικονομικής εκπροσώπησης και οικονομικής διαχείρισης, όπως ειδικότερα προβλέπονται από το καταστατικό τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.