Νόμος 4461/17 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύσταση Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) συστήνονται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας. Σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας υπάγονται δύο Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας με την εξαίρεση της 5ης και της 7ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας σε κάθε μία από τις οποίες υπάγεται μια Περιφερειακή Διοίκηση Τομέων Ψυχικής Υγείας.

 

2. Στις Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας, με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 1, εντάσσονται, με κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά, αριθμού Μονάδων Ψυχικής Υγείας και προσβασιμότητας των ληπτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι Τομείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και οι Τομείς Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Μέχρι την πλήρη οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη την επικράτεια και την πλήρη αντιστοίχιση των Τομέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, ως περιοχές ευθύνης των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Παιδιών και Εφήβων νοούνται οι περιοχές ευθύνης των Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ως υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.