Νόμος 4461/17 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Οικονομικά θέματα προσωπικού ΝΙΜΙΤΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 43 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Η μισθοδοσία και η δαπάνη εφημεριών των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας που διορίζονται στο ΝΙΜΤΣ και των ειδικευομένων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας που απασχολούνται σε αυτό βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Η δαπάνη που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση του τακτικού (μόνιμου) πολιτικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ που διορίσθηκε πριν την 01-01-1994 βαρύνει εφεξής τις πιστώσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2017, το Υπουργείο Υγείας αποδίδει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού το ποσό που εγγράφεται στον Φ 210 ΚΑΕ 2364 του Προϋπολογισμού Εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.