Νόμος 4461/17 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δεν χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και έχει δική του περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια.}

 

2. Στο άρθρο 2 του νόμου 3599/2007 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του και την επιμόρφωση των μελών του δύναται να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 3599/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεών του ανήκει αποκλειστικά στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.}

 

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 της Υ7Γ/ΓΠ/62030/2011 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2743/Β/2011) προστίθεται περίπτωση ι)α' ως εξής:

 

{ι)α) προσλαμβάνει προσωπικό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.