Νόμος 4472/17 - Άρθρο 105

Άρθρο 105


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις παραγράφους 6 και 11 του άρθρου 1 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016) η φράση Συνθήκης του Σικάγο αντικαθίσταται από τη φράση Σύμβασης του Σικάγο.

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 4427/2016 προστίθεται η φράση:

 

{του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και του Κανονισμού (ΕΕ) 139/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα Αεροδρόμια.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 4427/2016 προστίθεται η φράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Αερολιμενικά Τέλη,

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 4427/2016 προστίθεται η φράση:

 

{του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, του Κανονισμού 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 391/2013 της Επιτροπής για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.}

 

5. Μετά από την περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 4427/2016 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) η εθνική αρμόδια αρχή ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και του παραρτήματος 17 της Σύμβασης του Σικάγο για την Πολιτική Αεροπορία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.