Νόμος 4509/17 - Άρθρο 76

Άρθρο 76


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/Α/2014) οι λέξεις μέχρι 31-12-2017 αντικαθίστανται με τις λέξεις μέχρι 31-12-2018.

 

2. Στο εδάφιο γ' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) οι λέξεις μέχρι 31-12-2017 αντικαθίστανται με τις λέξεις μέχρι 31-12-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.