Νόμος 4512/18 - Άρθρο 263

Άρθρο 263: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 248 του παρόντος νόμου, καταργούνται οι διατάξεις:

 

α) της παραγράφου 4 και των περιπτώσεων β', γ', δ', ε', η', θ' και ι' της παραγράφου 1 και του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 και

β) της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΥΓ3(α)104744/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2912/Β/2012).

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:

 

α) Η παράγραφος 2)α και 2)β του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011),

β) το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 1483/1984 (ΦΕΚ 153/Α/1984), πλην των παραγράφων 5 και 6 που παραμένουν σε ισχύ,

γ) η περίπτωση ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973,

δ) η παράγραφος 6 και 6)α του άρθρου 39 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 3/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.