Νόμος 4546/18 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το ένατο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 2244/1994, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για την κατασκευή των κτιρίων των μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΗΕ), ισχύουν οι πιο κάτω όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α) ελάχιστο όριο αρτιότητας 500 m2,

β) απόσταση από το όριο του γηπέδου ή κοινόχρηστου χώρου 2.5 m,

γ) συντελεστής δόμησης 0.7,

δ) ποσοστό κάλυψης 40%,

ε) μέγιστο ύψος 9 m και

στ) συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης 5.5.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.