Νόμος 4546/18 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63Α του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Μέχρι τις 31-12-2017 το 66% των μετοχών που κατέχει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου επί του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου θα πωληθεί και μεταβιβαστεί μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 80Β του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που εκτελούνται από την 01-04-2017 από τις ΕΔΑ οι οποίες προκύπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α και είναι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, βάσει των οικείων αδειών διανομής, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών.}

 

3. α) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 134 του νόμου 4001/2011 μετά τη φράση ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης προστίθεται η φράση ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

 

β) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 134 του νόμου 4001/2011 μετά τη φράση ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης προστίθεται η φράση ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.