Νόμος 4563/18 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τρόποι υλοποίησης του έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υλοποίηση του έργου μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή.

 

2. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων του άρθρου 3 του παρόντος, ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του έργου (διαδικασία και κριτήρια πιστοποίησης των δικαιούχων, διαδικασία παροχής των υπηρεσιών, διαδικασία πληρωμής των παρόχων κ.ά.), τα επιμέρους χαρακτηριστικά/προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την υλοποίηση του έργου θέμα ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.