Νόμος 4600/19 - Άρθρο 175

Άρθρο 175


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) των Σχολών ή Τμημάτων Εργοθεραπείας ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.}

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του νόμου 4461/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όλοι οι υπό στοιχεία α' έως δ' εργοθεραπευτές υποχρεούνται να εγγραφούν στον Σύλλογο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.