Νόμος 4607/19 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 4053/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/207), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στο πρώτο εδάφιο, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4569/2018 (ΦΕΚ 179/Α/2018), οι λέξεις έως και 2017 αντικαθίστανται από τις λέξεις έως και 2019.

 

β) Στο δεύτερο εδάφιο, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4569/2018, οι λέξεις και των ετών 2016 και 2017 αντικαθίστανται με τις λέξεις 2016, 2017, 2018 και 2019.

 

γ) Στο τέταρτο εδάφιο, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4569/2018, οι λέξεις έως και 2017 αντικαθίστανται από τις λέξεις έως και 2019.

 

δ) Στο πέμπτο εδάφιο, που προστέθηκε με το άρθρο 71 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018) οι λέξεις για το έτος 2017 αντικαθίστανται από τις λέξεις για τα έτη 2017 και 2018..

 

ε) Μετά το πέμπτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για το έτος 2019 το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατατεθεί στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος αυτό, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019, σε συνδυασμό με το επαληθευμένο ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2019 το ποσό των 15.000.000 €.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.