Νόμος 4643/19 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις μεταφοράς φυσικού αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του νόμου 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Στις επεκτάσεις του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δύναται να περιλαμβάνονται και αγωγοί πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, εγκαταστάσεις μετρήσεων, συμπίεσης και αποσυμπίεσης και λοιπός σχετικός εξοπλισμός που συνδέονται με Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του νόμου 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου δύναται να περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις συμπίεσης Φυσικού Αερίου οι οποίες τροφοδοτούνται απευθείας από αγωγούς Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.