Νόμος 4650/19 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο πλαίσιο της αποστολής του ο Ενιαίος Φορέας Επιτήρησης Συνόρων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της επιτήρησης και ασφάλειας των συνόρων,

 

(β) τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση (νόμος [Ν] 1844/1989, όπως ισχύει), σε ό,τι αφορά και μόνο την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών,

 

(γ) τη διενέργεια ελέγχων των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων,

 

(δ) τη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων χωρών και Διεθνών Οργανισμών για τον σχεδίασμά και την υλοποίηση δράσεων αναφορικά με την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.