Νόμος 4682/20 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της από 11-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α/2020) μετά τη φράση των εγκριτικών αποφάσεων των παραγράφων 1 και 2 προστίθεται η φράση:

 

{και των αντιστοίχου περιεχομένου εγκριτικών αποφάσεων, η λήξη της ισχύος των οποίων έπεται της λήξης των εγκριτικών αποφάσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.