Νόμος 4683/20 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συστήνεται Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, εφεξής Συντονιστικό Όργανο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και αποτελείται από τα εξής μέλη:}

 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της παραγράφου 3 του άρθρου 7, του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 12, της παραγράφου 2 του άρθρου 17, της παραγράφου 3 του άρθρου 26, του εδαφίου α' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 14 του άρθρου 38, της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 39, του εδαφίου α' του άρθρου 50 και των παραγράφων 4, 9 και 10 του άρθρου 53 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020), όπου αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, νοείται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4662/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το προσωπικό της παραγράφου 2 δύναται να διατίθεται για τη στελέχωση των δομών του Εθνικού Μηχανισμού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.