Νόμος 4683/20 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Λοιπές παροχές Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στους υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με τις κάτωθι ειδικότητες:

 

1. Διασώστη - Πληρώματος ασθενοφόρου,

 

2. Νοσηλευτή,

 

3. Τεχνικού Συνεργείου,

 

4. Καθαριστή - Καθαρίστριας και

 

5. Ιατρού

 

χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, οι δικαιούχοι, η διαδικασία τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αποζημίωσης ανά διετία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο ένατο της από 01-05-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 90/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.