Νόμος 4683/20 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Παράταση συμβάσεων με παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η ισχύς των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των κάτωθι κατηγοριών παροχών του και αφορούν:

 

α) παροχή υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων,

 

β) παροχή ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών / ειδών,

 

γ) παροχή διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς,

 

δ) παροχή οπτικών ειδών και

 

ε) στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, παρατείνεται αυτοδίκαια με τους ίδιους όρους αναδρομικά από την ημερομηνία της λήξης τους, εφόσον αυτή έλαβε χώρα από 01-01-2020 και για χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10-10-2020.

 

2. Παρατείνεται αυτοδίκαια με τους ίδιους όρους και η ισχύς των συμβάσεων της παραγράφου 1 που λήγουν εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος και για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10-10-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του νόμου 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.