Νόμος 4683/20 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Κάλυψη δαπάνης μεταφοράς προϊόντων ατομικής προστασίας και νοσοκομειακού εξοπλισμού από την ΙΦΕΤ ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30-05-2020, η ΙΦΕΤ δύναται να αναλαμβάνει, στο πλαίσιο συμβάσεων αγοράς μέσων ατομικής προστασίας και νοσοκομειακού εξοπλισμού, αναγκαίων για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού, τις δαπάνες μεταφοράς των προμηθευόμενων προϊόντων από χώρες του εξωτερικού προς την Ελληνική Επικράτεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.