Νόμος 4683/20 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ιατρικές εξειδικεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Για τις οργανικές θέσεις των ιατρικών εξειδικεύσεων έχουν εφαρμογή τα ισχύοντα για τις οργανικές θέσεις των ειδικευόμενων ιατρών, ήτοι η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983). Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να προέρχονται από μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών και το αντίστροφο. Οι ιατροί που ήδη υπηρετούν σε νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεσμεύουν τις συγκεκριμένες οργανικές θέσεις μέχρι την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής τους. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019) και μέχρι να συσταθούν οι εν λόγω θέσεις, τυχόν υπηρετούντες ιατροί, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, λαμβάνουν κανονικά τις προβλεπόμενες αποδοχές τους από τις 24-05-2019 και έως τη σύσταση των ως άνω θέσεων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.