Νόμος 4683/20 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), η φράση ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος αντικαθίσταται με τη φράση 15-04-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.