Νόμος 4685/20 - Άρθρο 109

Άρθρο 109: Τροποποίηση του άρθρου 18 του νόμου 3982/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 18 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Για την εγκατάσταση και για κάθε περίπτωση επέκτασης ή/και εκσυγχρονισμού των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ3/Α/4303/ΠΕ/26510/2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 603/Β/2012), καθώς και των δραστηριοτήτων των υποθαλάσσιων συστημάτων μεταφοράς ή/και αποθήκευσης φυσικού αερίου, απαιτείται Έγκριση Εγκατάστασης κατά τον έννοια της παραγράφου 11Α του άρθρου 17. Στις δραστηριότητες του ως άνω εδαφίου δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των παραγράφων 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε του άρθρου 20. Για τη χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης για τις δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων χρήσεων γης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.